Mikä on Omapajan pajayrittäjä, eli ns. kevytyrittäjä?

Omapajan kautta yrittäjämäisesti toimivia henkilöitä kutsutaan pajayrittäjiksi. Jotkin palvelut käyttävät henkilöistä myös nimitystä ”kevytyrittäjä”. Pajayrittäjänä saat laskutuspalvelun lisäksi käyttöösi myös yritystoimintasi kehittämiseen tähtäävät valmennuspalvelut.

Pajayrittäjät ovat yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjiä, vaikka toimivatkin ilman omaa y-tunnusta. Verotuksellisesti pajayrittäjät ovat palkansaajia, joten pajayrittäjien ei tarvitse pitää omaa kirjanpitoa eikä maksaa ennakkoveroja tuloistaan. Omapajan maksama korvaus työstä on palkkaa, josta Omapaja toimittaa ennakonpidätyksen pajayrittäjän verokortin mukaisesti.

Pajayrittäjät sopivat itsenäisesti työn suorittamisesta suoraan asiakkaidensa kanssa, ja he ovat itse vastuussa työnsä suorittamisesta sekä työn lopputuloksesta. Pajayrittäjät eivät ole työsuhteessa Omapajaan, eikä Omapaja pyri vaikuttamaan pajayrittäjän ja hänen asiakkaansa välisiin sopimuksiin. Pajayrittäjät voivat kuitenkin halutessaan saada Omapajalta apua sopimusasioissa.

Pajayrittäjät vakuutetaan yrittäjinä

Pajayrittäjillä on samanlainen sosiaaliturva kuin muillakin yrittäjillä. Alle 7645 euron vuosityötuloilla pajayrittäjän ei tarvitse ottaa eläkevakuutusta, jolloin laskutuksesta käteen jäävä summa on suurempi, mutta työstä ei kerry eläkettä. Jos yritystoiminnan vuosityötulot ylittävät 7645 euroa, Omapaja auttaa pajayrittäjää ottamaan lain vaatiman yrittäjän eläkevakuutuksen. Eläkevakuutuksen hallinnointi voidaan valtakirjalla siirtää Omapajalle. Tällöin myös eläkevakuutusmaksut voidaan hoitaa Omapajan kautta.

Ensimmäistä kertaa yrittäjän eläkevakuutuksen ottavat saavat vakuutusmaksuista 48 kuukauden ajan 22 prosentin alennuksen.

Omapaja on ottanut pajayrittäjilleen ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset, jotka kattavat tavallisimmat toimialat. Vakuutuksen piiriin kuuluvien toimialojen listauksen voi saada pyynnöstä nähtäväksi. Tapaturmavakuutus kattaa työssä sattuvien tapaturmien hoitokulut sekä toipumisajan päivärahat vakuutusehtojen mukaisesti. Vastuuvakuutus kattaa työssä sattuvat vakuutusehtojen mukaiset tahattomat vahingot. Vakuutuksista saat lisätietoa Omapajan yhteyshenkilöiltä.

Sairastumistapauksissa pajayrittäjä voi hakea sairauspäivärahaa Kelalta yrittäjän ehtojen mukaisesti. Jos pajayrittäjällä ei ole yrittäjän eläkevakuutusta, omavastuuaika sairastumistapauksissa on sairastumispäivä + 9 arkipäivää. Jos taas pajayrittäjällä on yrittäjän eläkevakuutus, omavastuuaika on sairastumispäivä + 3 arkipäivää.

Pajayrittäjän työttömyysturva

Pajayrittäjä on pääsääntöisesti oikeutettu myös työttömyyspäivärahaan, jos hän on työtön ja pajayrittäjyys on sivutoimista. Paikallinen TE-toimisto arvioi aina pajayrittäjäksi liittymisesi jälkeen, onko pajayrittäjän yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Sivutoiminen pajayrittäjä on oikeutettu soviteltuun työttömyyspäivärahaan.

Jos pajayrittäjä Omapajaan liittyessään on jo aiemmin kuulunut palkansaajan työttömyyskassaan ja pajayrittäjyys on sivutoimista, kassan jäsenyyttä voi edelleen jatkaa ja työttömänä olleessaan nostaa soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Pajayrittäjyys ei kuitenkaan kerrytä palkansaajakassan työttömyysturvan työssäoloehtoa. Sen sijaan, jos pajayrittäjän yritystoiminnan vuosityötulot ylittävät 12564 euroa, hän voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan ja kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa sinne.